Adw. Andrzej Koziołkiewicz

Adwokat KK

Adwokat Andrzej Koziołkiewicz

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka ul. Aldony 10, lokal 4, 80-438 Gdańsk

Telefon komórkowy +48 606 319 607.
E-mail: akoziolkiewicz@wp.pl
SKYPE: akoziolkiewicz
Przyjmuje: wtorki, czwartki 16-18:00.
Możliwy jest też kontakt w innych dniach i godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Adwokat wykonujący zawód od kwietnia 1978 r.

Zakres pomocy prawnej:

1) sprawy cywilne, np.: odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi, w tym także błędami w sztuce lekarskiej oraz szkody wyrządzone przez organy władzy i organy samorządowe, sprawy spadkowe, takie jak: stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, działy spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, zawieranie wykonywanie i rozwiązywanie umów, problematyka prawna nieruchomości, w tym także lokalowych, zniesienie współwłasności i podział nieruchomości, wydanie nieruchomości i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisje z lokali mieszkalnych i użytkowych, sprawy mieszkaniowe, w tym rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i ustalanie wysokości czynszów, ochrona dóbr osobistych oraz sprawy z zakresu prawa autorskiego - prowadzenie spraw w sądach wszystkich instancji i konsultacje prawne.

2) sprawy rodzinne, np.: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków - prowadzenie spraw w sądach i konsultacje prawne.

3) sprawy administracyjne, a to: gospodarka nieruchomościami, sprawy podatkowe, prawo budowlane, w tym prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi i podatkowym oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

4) prawo handlowe i gospodarcze, w tym prawo spółek, rejestracje przedsiębiorców i innych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie i zmiany umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń, likwidacje i upadłości, analizy prawne przedsiębiorstw, itd.